Talltita 8 september

Talltitan lätt att förväxla med den mycket snarlika entitan, här i södra Norrland är det alltid en talltita som vi ser.

Namnet talltita nämns första gången 1871 (Holmgren) Det har säkert bildats i analogi med den närbesläktade entitans namn.

”Tall” syftar på att arten i mycket större utsträckning än entitan är bunden till barrskog.

Arten har även kallats nordisk mes.

fakta svenska fåglars namn T Tyrberg.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Annonser