Silvertärna, Riddersholm 7 maj

Det latinska namnet är Sterna paradisaea, ungefär paradisisk tärna.

Silvertärna är en havsfågel inom familjen måsfåglar. Den är en flyttfågel som häckar i kolonier cirkumpolärt i arktiska och subarktiska områden i Europa, Asien och Nordamerika.

Arten är känd för att vara det djur i världen som flyttar den längsta sträckan mellan sin häckningsplats och sina vinterkvarter, som återfinns i Antarktis. De populationer som flyttar längst flyttar cirka 40 000 kilometer årligen, vilket motsvarar ett varv runt jorden. På grund av dessa långa förflyttningar är silvertärnan den organism som sammanlagt får uppleva flest soltimmar per år.

Silvertärnan börjar häcka under det tredje eller fjärde levnadsåret. Den bildar livslånga par och återvänder i de flesta fall till samma koloni varje år. Den lägger mellan ett och tre ägg per kull, oftast två.

Silvertärnan är en av de aggressivaste tärnorna och försvarar våldsamt sitt bo och sina ungar. Den kan attackera människor och stora rovdjur, vanligen genom att slå mot hjässan eller bakhuvudet. Trots att den är för liten för att orsaka allvarliga skador kan dock blodvite uppstå. Andra fåglar kan gynnas av att häcka i ett område som försvaras av silvertärnor.

Antalet silvertärnor i Sverige uppskattas till 20 000–25 000 par. Uppgifterna på hur stor världspopulationen är varierar mellan en till två miljoner, men arten anses i alla fall inte vara hotad utan livskraftig

fakta från Wikipedia

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©