Honungsbi / Tambi 24 oktober

Lite förvånad att träffa på ett flertal bin som fortfarande samlar föda på Ölandstok vid Vallentuna station, Detta är honungsbi eller tambi som är en art i insektsordningen steklar som tillhör familjen långtungebin.

Honungsbiet är ett socialt bi, det vill säga att det bildar samhällen. Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning (en fullmogen hona som även kallas visen), 200 till 300 drönare, samt från 10 000 till som mest uppåt 90 000 arbetsbin som alla är sterila honor. Dessa har förmåga att kommunicera rörande förekomsten av rika näringskällor och kan på så sätt samordna arbetsinsatsen när de samlar in nektar och pollen.

Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av människan, (förädlingen av arten inleddes troligen i Mellanöstern för ungefär 9 000 år sedan), främst på grund av sin förmåga att tillverka honung av nektar, men också för den tjänst de utför genom pollinering av fruktträd och andra odlade växter.

I Sverige är tambin den viktigaste pollinatören på odlade fält av raps och rybs (en ettårig oljeväxt). När det gäller klöver, bär- och fruktodling liksom den vilda floran är det solitärbin och humlor som är de viktigaste pollinatörena. Även bivax är en för människan användbar produkt som bisamhället tillhandahåller.

Även andra insekter hittade till Ölandstoken.

All fakta hämtad från Wikipedia.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©