Slamfluga Aspviken 30 juni

Vid prästkragarna händer det saker mest hela tiden från den saktmodiga humlebaggen som kan sitta länge på samma blomma och verkar njuta av tillvaron. När jag satt där för att hitta annat att fotografera så kom först en som jag tog för en humla slog sig ner på prästkragen, straxt efter kom en till som började hovra.

En betydligt mindre (blomfluga) gjorde en snabb visit.

Efter en serie bilder, in för att leta i mina böcker om jag kunde hitta vad det nu var för art.

Hittade inget som kunde ge mig någon hänvisning, ut på nätet där det alltid finns experter som gärna hjälper till, slamfluga blev svaret. Slamfluga något jag aldrig hört talas om, in till Wikipedia för att få hjälp.

Slamflugor (Eristalis) är ett släkte i familjen blomflugor, även Eristalinus har det svenska namnet slamflugor

Slamflugorna i detta släkte är kraftigt byggda och mellan 8 och 16 millimeter långa. Många arter liknar honungsbi eller humlor. Grundfärgen är oftast svart med gulbruna inslag. Vissa arter har vingfläckar medan andra arter saknar dessa. Benen är oftast mörka och med varierande gula inslag som kan vara viktiga för artbestämningen. Vissa arter i släktet är lätta att identifiera i fält medan andra kräver mikroskopstudier av genitalierna för att säkert kunna identifieras.

Slamflugorna trivs bäst i närheten av våtmarker, stränder och andra fuktiga områden. Larverna lever i små vattenpölar, gödselvatten och liknande där den filtrerar vattnet på multnande växtdelar och mikroorganismer. De har ett långt svansliknande andningsrör på upp till 10 centimeter. De kallas därför ofta för råttsvanslarver. De vuxna flugorna, både hanar och honor, kan ses när de besöker blommor. Hanen hävdar revir i områden med mycket blommor.

Individen på blomman visar sig vara en hona, den hovrande en hanne som på detta sätt försöker uppvakta den i stillhet ätande honan, alla sätt är tillåtna. Men så plötsligt kom en till för att lägga sig i

Honan på prästkragen verkade fullständigt oberörd av uppvaktningen, enligt uppgift kan det ibland komma många fler hannar som ligger straxt ovanför i väntan på rätt tillfälle.

Det finns 91 kända arter av slamflugor av detta släkte i världen varav 38 har palearktisk utbredning. I Europa finns 20 arter varav 18 finns i Norden. Flera av arterna är mycket vanliga. Det finns 250 namn beskrivna i litteraturen men många av dessa har visat sig vara färgvariationer av samma art. Man räknar således endast med 91 arter i världen.

Fakta hämtat från Wikipedia

© © © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © © ©