Lappuggla 23 februari

Det är lätt att gå förbi en stillasittande lappuggla, som trycker sig intill ett träd. Den smälter så fint in i omgivningen, inte ett ljud ger den ifrån sig.

Lappugglan är en typisk norrlandsfågel som endast lever på smågnagare såsom lämlar, sorkar, möss och näbbmöss. Den här individen har befunnits sig en tid i Österhaninge en bit söder om Stockholm och har naturligtvis blivit en välbesökt plats för fotografer och skådare.

Hannen ropar endast under nattens mörkaste timmar, en räcka dova hoanden i fallande
ton-och ljudstyrka

Lappugglans latinska namn Strix nebulosa lapponica vilket betyder dimmig färgad uggla från Lappland. Tur att det förenklats till lappuggla, den har även kallats gråuggla.

Lappugglan häckar oftast i gamla ormvråksbon eller hökbon, den bygger aldrig egna utan övertar gamla, kan även häcka i höga stubbar. Den är en av våra största ugglor.

Lappugglan häckar helst i högstammig granskog gärna med inslag av tall- eller lövskog och gärna i närheten av myrar eller andra gläntor med god sikt efterföda.

I slutet av april eller början av maj läggs de 2 till 6 äggen, antalet beror på hur födotillgången är. Ända upp till 9 ägg har påträffats i ett bo under ett gott lämmelår.

Fakta hämtat från fagel.se

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©