Bandflickblomfluga 13 juni

Blomflugor finns det gott om i vårt land inte bara till antal arter utan också finns de på många ställen.

Bandflickblomflugan finns rikligt i hela landet. Tillhör släkte Meliscaeva – flickblomflugor, i Sverige finns två arter dels denna banflickblomfluga och kragflickblomfluga som förekommer i södra o mellersta delen av Sverige.

Latinska namnet Meliscaeva cinctella.

Det här är en hane, vilket syns bland annat på att bakkroppen är betydligt smalare än honans.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©