Hjortronmyr 24 juli

Backen ner till en av ”våra” hjortronmyrar, äntligen så börjar de mogna. Det blir ett gott hjortronår många fortfarande röda omogna.

 

Frejas pärlemofjärilar en mycket vacker dagfjäril, det fanns många i början av myren.

En ganska vanlig fjäril i norra delar av landet, som finns på öppna torvmossar samt på fjällhed med små våtområden. Larven lever på hjortron, tranbär och rosling.

Jungfru Marie nycklar är vår kanske vanligaste orkidé, och den blommar i juni och juli. Blommorna är variabla och finns från mörkt till ljust rosa, men ibland är de vitaktiga och sitter i en tät blomställning. Jungfru Marie nycklar är vanlig i hela landet, och den växer på frisk till fuktig mager mark i löv- och barrskog, myrmark och på fjällängar och hedar.

Linné skrev 1755: ”Kallas i Roslagen Jungfru Marie hand, i Småland Jungfru Marie förkläde, i Dalsland Jungfru Marie rock, i Östergötland Jungfru Marie bröst. Växer allmänt på sidlänta ängar. Blommar samtidigt med pionen med fyllda blommor. Alla svenska orkidéer är fridlysta.

Närbild på Ängskovallen kan lätt se farlig ut.

Ängskovall växer vid öppen skog, hedar, hagar och kärrkanter, allmän i hela landet.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©