Mindre korsnäbb 3 mars

Mindre korsnäbben – Större korsnäbb kan vara mycket svår att skilja åt, (se teckningarna längst ner). Den här lyckades jag få bilder på ute på Rådmansö med stor tur slog den sig ner på ett lämpligt fotoavstånd.

Loxia curvirosta är det latinska namnet, Loxia lär komma från grekiska och betyder ”böjd åt sidan” och curvirostra betyder ”krökt näbb”.

Den finns i hela Sverige där det växer barrträd, lever företrädesvis på frön från grankottar.

Liksom hos de andra korsnäbbarna är näbbhalvornas båda spetsar korsade, vilket är orsaken till släktets namn. De är specialiserade på att äta av kottar och den ovanligt formade näbben är anpassad för att fågeln ska kunna plocka frön från grankotten. Honorna är gråbruna och hanarna är från två års ålder tegelröda.

Mindre korsnäbbar häckar oftast på vintern eller våren. Honan bygger ett bo av ris, strån, fjädrar och djurhår i en gran. Lägger redan i januari-februari 3-5 ägg som är vita med bruna fläckar. Endast honan ruvar, ruvningstid 13-15 dygn. Under ruvningen matar hannen honan. Ungarna är i boet 16-18 dygn. Ungfåglarna blir flygga efter ungefär två veckor och blir sedan under en kortare tid fortfarande försörjda av föräldrarna. Den är till största delen stannfågel, men flyttar ofta söderut om näringskällan (grankottar) sinar. Den bildar flockar utanför häckningssäsongen, ofta tillsammans med andra sorters korsnäbbar.

Mindre korsnäbb är Medelpads landskapsfågel.

Fakta från Wikipedia

 

Mindre korsnäbb                                                                  Större korsnäbb

Två bilder hämtade från Lars Svenssons ringmärkningsguide.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©