Bäckskogsvallen 15 augusti

Med kaffetermos goda mackor gjorde vi det årliga besöket vid Bäckeskogsvallen, en gammal fäbod inte långt från våra bärmarker. Stugan görs i ordning varje vår, det går bra att gå in och se hur det var att bo här för ändå inte så väldigt länge sen.

Bostadsdelen omgärdas av en nu gammal gärdsgård, ett fint hantverk.

Olika mossor och lavar gör det till ett tidsdokument.

Det är varje år lika rogivande att sitta på trappen med kaffet i kåsan och njuta av stillheten och försöka känna hur det en gång varit att leva här med djuren under sommarmånaderna.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

6 maj 2013

1858

Tillbaka några dagar till 6 maj, isen böljar fram och åter på Bäckesjön, vill inte riktigt ge sig. Ett Sångsvanspar landar utanför på öppet vatten och skall sedan mödosamt ta sig upp på den porösa isen. Efter några försök kommer de upp och jag kan njuta av dessa vita stora vackra fåglar med sina gula näbbar.

1862

1865

1873

1875

Årets första Storlom kom, fiskade och fyllde omgivningen med sitt speciella sång.

1929

1933

1931

Ett par Knipor letade föda längs med stranden vid bryggan.

1946

1935

1939

1947

På land börjar det också hända saker om jag bara tittar ner, vårblommor insekter, larver med för mig okända namn.

1954

1956

Hustrun vackra julros kommer upp som brukligt när snön är borta och solen värmer jorden.

1971

1977

En tur upp till Bäckasvallen med kaffe och macka, en skön, vilsam plats som hyser historiens vingslag. Vitsipporna fyller skogsgläntorna i solens sken.

1887

1888

Den gamla gärdsgården med sin fina patina som åren ute i naturen har skapat ger mig många spännande motiv.

1885

1912

1906

1908

1923

1918

1896

1897

1894

1909

1921

© ©  — Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt —  © ©