Ensjölokarna 3 maj 2013

1263

Förra gången jag besökte denna urskogslokal i juli månad 2012, infann sig tusentals mygg som vi då hade en ojämn strid med. Nu var min tanke att komma dit innan invasionen av dessa stridbara insekter. Det visades var lite väl tidigt, snön låg kvar utefter vägen i skogen där solen inte kommit åt, isen låg kvar på sjön förutom en liten vak där två Knipor solades sig.

1278

Annars inte mycket fågel, säkert för tidigt på året, bofinken sjöng i trädtopparna, Spillkråkan trummade precis som den Större hackspetten.

1264

Älgarnas spår syntes tydligt men inte fick jag trots en lång och tyst väntan se något av skogens konung annat än spillningen som det var gott om.

1273

Ensjölokarna-en unik urskog. I Ensjölokarnas naturresarvat finns en av Sveriges finaste urskogar (gammelskog). Marken täcks av tjocka mossmattor och på de gigantiska träden växer märkliga lavar i alla former.

1282

1284

1285

Redan 1924 skyddades skogen kring Stora och Lilla Ensjöloken. Loke betyder ”liten vattensamling i skogen”
Ensjöloken är en minimal rest av en urskog som för ett par hundra år sedan täckte väldiga arealer av Norrlands inland. De äldsta träden är mellan 300 och 400 år gamla. Ett kännetecken för gammal  orörd skog  är att det finns gott om död ved, både i forma av torrakor (stående träd) och lågor (liggande stammar).

1266

Många av träden bär spår av flera skogsbränder. På en tall finns spår som tyder på att den överlevt sex bränder. Den senaste branden härjade 1855.

1265

1267

Fakta kommer från Länstyrelsen Gävleborg. För er som är intresserade av denna unika miljö med ett rikt fågelliv och en biologisk mångfald. Inte mindre än 62 av de förekommande arterna finns med på Sveriges officiella rödlista (hotade och missgynnade arter i landet).

1288

1286

Med bil från Ljusdal, kör väg 83 norrut. Cirka 6 km norr om Ramsjö svänger du av åt vänster, mot Ensjölokarnas naturresarvat, följ sedan skyltningen.

1800

1286

Vill verkligen rekommendera området för den som vill uppleva en riktig gammelskog.

1274

På hemväg stötte jag upp 1 orrtupp med 3 hönor, längs vägen kunde jag stanna för att fotografera dessa två rådjur innan de snyggt sprang in i skogen. En härlig förmiddag är till ända nu for jag ner till Ljusdal för att hämta min underbara hustru som kom med Härjedalingen.

1793

1803

1797

© ©  — Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt —  © ©

Hamra nationalpark 8 april

Hamra nationalpark,  skall sägas med en gång hit vill jag återvända, när det blir lite mer vår. Om någon/några veckor kommer skogen och myrarna sprudla av fågelsång, ett riktigt naturparadis.

Tills september 2011 då den nya parken invigdes va detta den minsta nationalparken i Sverige med sina 28 hektar, numera så är den 1380 hektar.

Vi tog oss fram på en urskogsstig 3 km, fram till Svanjön ca: 200 meter fanns en ordentligt tilltagen träspång, efter utsiktsplatsen Svansjön blev det riktig urskog, med gamla träd ett paradis för hackspettar och andra mindre kryp. Alla omkullfallna träd låg kvar vilket gör att det finns en stor fauna av insekter, diverse trädsvampar och mossor. Halvvägs blev det medhavd fika och macka på en perkekt liggande gammal tall. Det tar tid att vandra fram i denna fantastiska gammelskog, mycket rötter, grenar att snubbla på, plus allt att titta och förundras över.

Svansjön som fortfarande är isbelagd, men snart kommer det att vara Sångsvan, diverse vadare på plats.

                Människan blir liten i denna mäktiga storslagenhet.

Inom nationalparken finns ett stort antal stigar av olika längd, det går en led rakt igenom som är 10 km, Hamra i norr, i söder vid Voxnans rinnande vatten. En säkert omväxlande natur, som jag hoppas kunna vandra i vår eller till hösten, enligt uppgift tar den ca: 6 timmar i ena riktningen, så det troligen bäst på våren, tidig sommar då det är ljust länge.
Det finns naturligtvis många djur och fåglar i denna orörda natur, vi såg inte till så många, tror det är lite tidigt på året, vi observarade en Tretåig hackspett vilket är den första för min del, kul att få se något nytt. Korp och Större Hackspett såg vi också.

Förstår nu hur militären tänkte,  fast det finns inte så många urskogar att gömma sig i, men tanken va god.

Många träd är tydligt vridna, framförallt så syns det tydligt på träd utan bark. Någon som vet varför många gamla träd utan bark är så vridna ?