Bofink 21 september.


I dag hände det som ibland sker när det som vi har fågelmatningen ganska nära huset, att någon individ snabbt drar i väg och krockar med fönstret.

Oftast så klara de krocken bra, den här bofinken blev lite yr men efter en stunds fotograferande och vila så flög den i väg på stabila vingar.

Klart jag passar på att ta närgångna porträtt och kan studera på nära håll hur fantastiskt vackra de är.

Bofinken var den första arten som jag lärde mig känna igen, har sedan dess tyckt den är så fin och så kommer den med våren, välsjungande hörs den tidigt och länge.

Nu dröjer det inte så länge innan den drar söderut, vid matningen har den sedan en tid hård konkurrens av sett stort antal bergfinkar.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Bofink 14 augusti

Bofinken den första fågel som jag som liten lärde mig känna igen, speciellt hannen med sitt blå/cyanfärgade  huvud. Honan lite svårare att känna igen men snart lärde jag mig även den. Så började mitt livslånga intresse för fåglar.

Bofinkens latinska namn fringilla coelebs betyder ogift bofink. Vilket syftar till att bofinkshannarna om våren oftast anländer först och honorna någon vecka senare.

Bofinken finns i stort sett i hela landet, men mer sparsamt i de inre delarna av Norrland och i fjällområderna. Födan består av frön och insekter.

Boet byggs i buskar och träd, då oftast i en grenklyka är skålformigt och består av mossa, lavar, fjädrar och tagel. Äggen läggs i maj-juni och ruvas i 1-14 dygn. Oftast läggs två kullar per säsong.

Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges vanligaste fågel. Den är i huvudsakligen en flyttfågel som anländer i mars-april och flyttar sept-nov. Troligen finns det runt 8 miljoner par i Sverige och den siffran tycks ha varit ganska oförändrad under flera hundra år, vilket kan bero på att arten är mycket anspråkslös vad gäller häckningsmiljö.

Från mars månad sjunger bofinken den högt och genomträngande sången. Hannarna kommer ofta någon vecka innan för att markera sina revir. I olika områden förekommer olika läten, så kallade regionala dialekter. Ungfåglar lär sig sina sånger den första våren genom att härma sina artfränder. Vissa menar att ungarna lär sig strofen redan i ägget innan de kläcks. De melodier som de sedan lärt sig sjunger de resten av livet.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©