Gammal ek 27 oktober

Det, sägs att en ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år. Den här eken som finns i Tärnans skogsområde i Vallentuna, är någonstans på de 300 sista åren.

Ek (Quercus robur) kallas även skogsek,, vanlig ek, sommarek och stjälkek är ett lövträd som tillhör familjen bokväxter. Ekar kan bli åtminstone 1000 är gamla.

Ekollon sprids främst av djur, särskilt nötskrikan är känd för att transportera ekollon flera hundra meter och gömma ekollonet i marken för att sedan, ofta tidigt vår, återvända och konsumera det. Alla ekollon hittas inte igen, och de som gömts i ljusöppna miljöer gror ofta och bildar nya plantor då eken växer bra i öppna miljöer.

Vid mycket hög ålder börjar trädet att murkna inifrån och bli ihåligt, till gagna för många smådjur och insekter. Den murkna veden, s.k. mulm kan uppgå till flera hundra liter på riktigt stora träd. Mer än 500 arter av insekter är direkt beroende av den murkna veden i gamla ekar. Ihåligheten ger den olägenheten att det blir omöjligt att exakt åldersbestämma riktigt gamla träd med den enkla metoden att räkna årsringar.

Under flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige kronan, eftersom virket användes till skeppsbyggnad, mest till krigsfartyg för den svenska flottan. Även Gustav Vasa beordrade plantering av ekar för framtida behov för skeppsbyggnad.

Det var belagt med stränga straff för gemene man att hugga ner eller skada ekar, även plantor hade samma skydd.. Det åtgick cirka 2000 ekar för att bygga ett större skepp, och tillräckligt tillgång och närhet till skeppsvarven blev tidigt ett uppmärksammat problem. Enligt kungligt plakat den 4 augusti 1608 var straffet vid olovlig avverkning första gången 40 daler, andra gången 80 daler och vid tredje gången förlust av livet. Detta är ett av skälen till att så många ekar som är flera hundra år har fått stå orörda i Sverige.

Så sent som 1832 påbörjades en plantage av ekar på Visingsö med samma ändamål att säkra virkestillgången till framtida krigsfartyg. På Visingsö planterades inom tio år totalt
c:a 300 000 ekar, varav en stor del av beståndet finns kvar än i dag. Efterfrågan på de stora mängder virke för skeppsbyggnad upphörde nämligen efter hand när skeppsvarven började använda järn och senare stål till fartygen fram mot slutet av 1800-talet.

Ekplantagen som idag upptar en areal på cirka 360 hektar förvaltas av Statens fastighetsverk.

Det finns många motiv att hitta på en 900 år ek.

All fakta hämtat från Wikipedia

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Lindholmen 4 juni

Idag 10 grader, mulet med regnskurar, trotsade det usla vädret, det är i alla fall bättre än dom senaste dagarna. Tog mig till Lindholmen där jag i vintras gick vid några tillfällen, ett vackert område med idag en härlig grönska, inte längre några lövknoppar. Här finns Gustav Vasa eken.

Den gamla mycket gröna, pampiga Gustav Vasa eken.

Traditionen kring Gustav Vasa.
Sedan slutet av 1500-talet finns en traditon att Gustav Vasa skulle vara född på Lindholmen. Men enligt en annan tradition från 1500-talet skulle kungen ha varit född på Rydboholm, som var hans far Erik Johanssons sätesgård. Tyvärr är det inte möjligt att säkert bevisa var Gustav föddes och inte heller vilket år, annat än att det varit 1495, 1496 eller 1497.
Ett som är säkert, Gustav Vasas mormor Sigrid Eskilsdotter bodde på Lindholmen i slutet av 1490-talet och även under 1500-talets första årtionde. Efter hennes död 1527 tillföll godset Gustav Vasas syster Margareta Eriksdotter och sedan dennas son Per Brahe d ä, som föddes på Lindholmen 1520.

Som vanligt skulle jag skåda och eventuellt fotografera fåglar, inte lätt nu med dessa fina gröna lövfyllda träd. Det va egentligen ”bara” koltrasten som hördes och kunde hittas, koltrastens vackra sång hördes överallt.

Skönklingande koltrastsång hördes i snart sagt varje snår. 

Nu fanns det annat att ägna tiden åt allt från sniglar och geter som förnöjt ömsom åt, idasslade eller vilade, brydde sig varken om mig eller regnskurarna. Inte fel att bara vandra runt i vår fantastiska natur, kaffet och äggmackan smakar alltid utmärkt, nu intogs det under en grön stor ek.

Nyfiken på vem som vandrade runt med stativ och teleobjektiv.

Det verkar väldigt rogivande att bara lägga sig ner vila och fortsätta tugga.

Idag blev det bara få fågelobservationer: Koltrast, Större hackspett, Bofink, Blåmes, Talgoxe.