Kungsfågel 25 feb

Kungsfågeln är Europas minsta fågel med en längd på 8,5–9,5 centimeter, ett vingspann på 13,5–15,5 centimeter och en vikt på 4,5–7,0 gram. Idag i den strålandesolen fick jag tillfälle att följa en kungsfågels jakt på föda.

Kungsfågeln födosöker främst i trädkronor, och tar ofta sin föda genom att med snabba vingslag nästan stå still i luften och samtidigt plocka insekter och dylikt från undersidan av grenar och blad.

Kalla vinterdagar behöver den äta så mycket som mer än en tredjedel av sin kroppsvikt.

I Sverige häckar den allmänt i stora delar av landet men mer sparsamt i de nordligaste delarna och saknas nästan helt i den nordvästra halvan av Lappland. Det svenska beståndet är till stor del stannfåglar, men många flyttar också till Mellaneuropa under hösten. Dessa flyttfåglar återkommer till Sverige i april

Under födosöket genomför den kortare sträckor som består av en mix av dykningar och snabbt flaxande då den står still i luften. Den rör sig rastlöst ibland bladverken och kryper ofta på grenar och upp och ned för stammar.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©