maj 2016

 

Skrattmås med sitt chokladbruna huvud letar för på grund vatten.

Skrattmåsen är en oskygg måsfågel som häckar allmänt kolonivis i sjöar och kärr även i anslutning till kustnära vatten.

Vingspann 86-99 centimeter.

Könen lika varandra, övervägande flyttfågel åter i slutet av mars. Det latinska namnet Chroicocephalus ridibundus.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Skrattmås 5 april 2014

139

Skrattmås med sitt så här års chokladbruna huvud, engelska namn Black-headed Gull, latinska namn Chroicocephalus ridibundus. Längd 35-39 cm. vingbredd 86-99 cm. Häckar allmänt kolonivis i sjöar med vida vassruggar, även i anslutning till kustnära vatten.

140

En stilstudie på ett sätt att hitta föda, strandnära vid Angarnsjöängen.

125

121

126

128

127

© © © — Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt — © © ©