Hagtornsbärfis 8 oktober.

I går kom hustrun in efter att fixat med diverse göromål ute på tomten, med en trevlig liten bärfis i håret. Det blev naturligtvis fram med kameran, inte ofta det ges tillfälle att dokumentera en så vacker bärfis.

Hagtornsbärfis (Acanthosoma haemorrhoidale) är en insektsart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Hagtornsbärfis ingår i släktet Acanthosoma, och familjen kölskinnbaggar. Arten är reproducerande i Sverige

Utbredning funnen norrut till Ångermanland, är tämligen allmän. Lever på lövträd och buskar med bär, främst hagtorn, men även på hägg och rönn.

De vuxna djuren övervintrar bland torra löv under träd och buskar. De kommer åter fram i april.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©