Aspviken 15 juli

Äntligen en sommardag med nästan spegelblank sjö och en sol som fick värma oss och naturen som nu även den längtar efter värme för att kunna växa vidare. Ägnade en stund på gräsmattan där det i och med det finare vädret började få liv av småkryp och insekter. Klövern tar nu mer och mer plats, inte mig emot tycker att den är mycket dekorativ och vacker.

Humlorna sökte runt bland vitklövern, svåra att fånga på bild väldigt rörliga.

Humlebagge en liten insekt 10-16 mm, är vanlig i hela landet förutom på den skånska slättbygden. Syns oftast krypa omkring på blommor där den äter pollen.

Humlebaggens larver lever i stubbar och ihåliga träd, särskild björk. Även hos myror har det hittats dess larvet och puppor.

Kålflugan finns i två arter i Sverige den mindre och den större, den större finns längre norr ut. Bägge anses kunna vara svåra skadedjur, de lägger sina ägg invid t ex kålrot, blomkål eller raps. När äggen kläckts angriper larverna växternas rötter, så att plantorna gulnar och vissnar. De häe exemplaret satt på ett maskrosblad, blev så fascinerad av det stora brun-röda ögat..

Så fort solen skiner och det inte blåser för mycket kommer luktgräsfjärilen snabbt på vingar. det här exemplaret börjar se lite sliten ut på vingarna men flyger bra ändå.

Gurka blir den första att skörda från vårt lilla växthus, alltid en fantastisk smakupplevelse varje år.

Årets tomater har en hel del blommor.

Vissa har börjat bära frukt, nu behövs det värme för att de ska mogna ordentligt.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Annonser

Ekorre 13 juli

En av våra fyra pigga ekorrar fick i dag agera modell framför kameran.

Vår svenska ekorre har det vetenskapliga namnet Sciurus vulgaris. Sciurus är släktnamnet och betyder ”han som skuggar sig med svansen”. Artnamnet vulgaris betyder vanlig.

Ekorren har en mycket bra syn och anses som den bästa bland gnagarna. Den har färgseende, men kan inte skilja mellan rött och grönt. Linsen innehåller pigmentämnet lentiflavin som fungerar som ett gulfilter viket ökar kontrasten mellan färgerna för en skarp syn. Dessutom är ögonen placerade högt upp och långt bak på huvudet vilket gör att den snabbt kan upptäcka rovdjur som anfaller uppifrån/bakifrån.

Svansen, som är lång och yvig, används som balansstång och till att signalera med mellan individer. Ekorren reglerar även kroppsvärmen med hjälp av svansen.

En vuxen ekorre har 4 framtänder och 16 kindtänder. Som gnagare måste ekorren slita på framtänderna då dessa hela tiden växer. Djuret har speciella muskler med vars hjälp den kan flytta käken framåt när den gnager och motsvarande bakåt när den skall tugga med kindtänderna.

Hasselnötter, frön från grankottar och frön från tallkottar i nu nämnd ordning är den föda ekorrarna föredrar. Den äter även knopparna på barrträdens årsskott. Under senhösten fram till vårvintern kan man i granskogar finna flera hundratals granskott ligga på marken under träden. Dessa har blivit avbitna av ekorren som ätit upp de gröna knoppanlagen. Ekorren föredrar de knoppar som skall utvecklas till pollen framför de som ska bli grenar. Halten av råprotein och kalcium och andra näringsämnen påverkar födovalet. Ekorren äter såväl marklevande som nere i jorden förekommande svampar. Ekollon, bär och gröna växter ingår i dieten men vid analys av djurens magar påträffar man också regelbundet mossor, lavar och bark. Under våren lapar ekorrarna gärna i sig av trädens söta sav. Om tillfälle ges äter de också  olika insekter, t.ex. myror och olika slags larver m.m. För att täcka kalciumbehovet kan de också gnaga på skelettdelar från döda djur. Rester av fågel, fjädrar och ägg, har påträffats i ett fåtal undersökta magar. Ekorren har ett energikrav på 80 kcal per dag, vilket motsvarar frön från 25-30 grankottar. Det tar ca 7 minuter för en ekorre att skala en grankotte. Kotten hålls med basen uppåt för att ekorren skall komma åt de två frön som ligger dolda under varje fjäll. Under sensommaren börjar ekorren samla in årets nybildade hasselnötter vilka göms slumpmässigt en till två i taget i markens växttäcke. På samma sätt kan ekorren lagra svampar uppe i träden. Dessa förråd används senare när tillgången på annan föda är låg.

fakta Naturhistoriska riksmuseet

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Blomkul 12 juli

12 juli brukar vara vår första dag för hjortronplockningen, så icke i år denna kalla, blåsiga sommar. Det behövs nu värme och säkert en dryg vecka innan Norrlands guld går att plocka.

Ägnade en stund, mellan regnskurarna att leka med kamera och sedan photoshop bland de blommor som vågat blomma.

Kamera med ett macro objektiv eller Lensbaby får igång fantasin.

Jag kan se något i varje bild, men det är upp till dig som tittar att eventuellt se något som ger dig en upplevelse.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Barrträdslöpare 5 juli

Denna skalbagge är en av våra vanligaste långhorningar, detta exemplar hade bara ett horn vilket gjorde mig lite undrande. På närbilden syns det dock tydligt att det har funnits ett till.

Barrträdslöparen kan bli upp till 15 mm lång vilket när jag ser den så i närbild är väldigt glad över. Vore inte roligt om den blev 1 meter eller längre.

Dess larver lever i barrträdsstubbar samt under barken på döda barrträd. De gör därför knappast någon skada.

Den kan ses flyga omkring i solsken eller krypa omkring på stubbar eller timmerupplag.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Aspviken 4 juli

Nu börjar fågelungarna synas den här lilla krabaten satt på vägen till grannen, lite vilsen och ännu inte fattat att vara rädd.

Gjorde några försök att flyga iväg men fick inte luft under vingarna, hoppade iväg med en ivrigt påhejande mamma någonstans i buskarna. Är övertygad om att detta exemplar är en bofink.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

 

Insektshotell 1 juli

Har under ett par år haft ett insektshotell uppsatt utan att det varit speciellt mycket uthyrt. Nu har det i alla fall blivit något i tre rum.

Så idag kom det en ny som undersökte rummet mycket noggrant.

Verkade ganska nöjd med rummet och tog in.

Jag återkom efter en dryg timme då låste den mycket ordentligt efter sig.

Lämnade stället nu fick nästa generation klara sig själva. nu i kväll är det fyra stängda rum.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©