Silvertärna, Riddersholm 7 maj

Det latinska namnet är Sterna paradisaea, ungefär paradisisk tärna.

Silvertärna är en havsfågel inom familjen måsfåglar. Den är en flyttfågel som häckar i kolonier cirkumpolärt i arktiska och subarktiska områden i Europa, Asien och Nordamerika.

Arten är känd för att vara det djur i världen som flyttar den längsta sträckan mellan sin häckningsplats och sina vinterkvarter, som återfinns i Antarktis. De populationer som flyttar längst flyttar cirka 40 000 kilometer årligen, vilket motsvarar ett varv runt jorden. På grund av dessa långa förflyttningar är silvertärnan den organism som sammanlagt får uppleva flest soltimmar per år.

Silvertärnan börjar häcka under det tredje eller fjärde levnadsåret. Den bildar livslånga par och återvänder i de flesta fall till samma koloni varje år. Den lägger mellan ett och tre ägg per kull, oftast två.

Silvertärnan är en av de aggressivaste tärnorna och försvarar våldsamt sitt bo och sina ungar. Den kan attackera människor och stora rovdjur, vanligen genom att slå mot hjässan eller bakhuvudet. Trots att den är för liten för att orsaka allvarliga skador kan dock blodvite uppstå. Andra fåglar kan gynnas av att häcka i ett område som försvaras av silvertärnor.

Antalet silvertärnor i Sverige uppskattas till 20 000–25 000 par. Uppgifterna på hur stor världspopulationen är varierar mellan en till två miljoner, men arten anses i alla fall inte vara hotad utan livskraftig

fakta från Wikipedia

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

Akrobatik i luften

Silvertärnan en snabb akrobatisk fågel, snabba ryck vänster höger upp och ner.

Vet inte hur det skulle gått utan dagens kamera med den automatiska skärpeinställningen.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

Vårfåglar 4 maj

Början av maj, vårfåglar sjunger i många träd ännu utan löv vilket gör det lättare att hitta våra sjungande vänner. Årets första sv/v flugsnappare, vilket betyder att även insekterna har kommit fram. Flugsnapparen lever av insekter av olika slag.

Bofinken har hörts några veckor men nu är det full fart på den välkända sången.

Koltrasten också den en välkänd sångare valt till Sveriges nationalfågel.

Staren är inte välsjungande men tillhör ett välkänt vårtecken.

Gulsparvens sång 123456 sjuuu  är lätt att känna igen.

Ringduvan kuttrande hörs nu väl i parker och skogsområden.

Sävsparven, första gången som jag sett den i Björby-Kyrkviken trivs i vassar där den letar föda. Här för ovanlighetens skull i ett träd.
Nu är våren verkligen på plats som den ska i månad maj.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

Storskrake 2 maj

En okänd ubåt?? Nej en fiskande storskrake, en hona med sin bruna punkfrisör.

Hanen står stolt som en tupp, solen lyser, vattnet strömmar kan inte bli så mycket bättre.

Oj nu blir det bråttom, hon ropar.

Vilken utskällning det blev bara för en liten paus i det strömmande vattnet.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

 

Forsärla Åkersberga 2 maj

Forsärla rapporterades från slussen i Åkers kanal, vilket var lagom avstånd då jag ändå var i närheten. Helt enligt rapporten fann där två exemplar som flög snabbt omkring för att lleta föda.

Forsärlan är inte så vanlig i våra trakter, senat jag ”kryssade” så var det i Skåne. Det är den ärla som har längst stjärt och kortaste ben.

Flyttar till västra Europa under vintern, boet i klippskreva, hålighet i stenbro o.d intill vattendrag.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©