Småskrake 14 juli

Ursäkta hjärnsläppen det är naturligtvis en Småskrake och inte Storskrake som jag av misstag skrev om.

Idag fick jag på nära håll uppleva hur Småskraken lärde sin unge att fiska, den lilla ungen fortfarande en ”dunboll” härmade den vuxnes beteende.

Mamman övervakade hela tiden att ”dunbollen” gjorde rätt. Tyvärr fick de ingen fisk så länge jag kunde följa dom.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Hälsinglands landskapsinsekt

Svavelgul höfjäril en dagfjäril av familjen vitfjärilar. Arten är tätt knuten till odon, förekommer därför huvudsakligen på fuktiga och näringsfattiga marker där denna växt trivs, som i övergångzonen mellan kärr eller myr och skog.

Tämligen allmän i hela Sverige förutom utmed västkusten, i Skåne samt på Öland och Gotland.

Den är en mycket stark och målmedveten flygare, och besöker blommor på och i närheten av myrar. Kan även ses i dikesrenen vid gamla skogsbilvägar.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©