Getingar som städare 18 augusti

I veckan läste jag en artikel i Ljusdalsposten om det stora antalet getingar som är denna sommar. Visst är det många getingar inget märkligt med det, men i artikeln kunde jag också läsa om vilken nytta som dessa svart-gula små insekter gör. Naturens stora renhållare, asätare som håller efter i naturen.

Efter en fin fiskedag med både matnyttiga abborrar och en tvåkilos gädda, så dröjde det inte lång stund så kom städpatrullen till renset.

De arbetade intensivt med det att äta av fiskköttet, brydde sig inte ett dugg om fotografen med macro-objektivet som blev väldigt närgången.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Annonser

Gulsporre 17 augusti

Gulsporre, enligt Linné  (1755) användes gulsporre blandad med mjölk för att döda flugor och den har därför på sina håll kallats flugblomster. Har även kallats flugblommor, gulsporreblomma och sporreblomma. Namnet flugblomster används dock numera om orkidén Flugblomster (Ophrys insactifera), som är en ört i släktet ofrysar av familjen orkidéer.

Gulsporre är vanlig i hela landet, utom i fjälltrakterna där den är sällsynt.

Den växer gärna på torr mark, till exempel i vägkanter och på banvallar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet.

Plockad före blomningen kan gulsporre användas för växtfärgning, med alun som betningsmedel ger den gul färg.

Latinska namnet är Linaria vulgaris.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Sädesärla 13 augusti

Nu har det regnat en hel del och vi tillsammans med sädesärlan gläds åt att den åter blivit grön. Vi gillar färgen, sädesärlan springer runt letar och hittar föda.

Sväljer ner godbiten och jagar vidare över gräsmattan.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Käringtand 11 augusti

I dag hittade denna fleråriga ört med det lite märkliga namnet käringtand. Den blommar i juni-juli med vackra gula blommor som sitter i samlade flockar.

I Sverige förekommer tre, vanlig käringtand, fjällkäringtand och foderkäringtand. Käringtand kan förväxlas med gulvial som är en annan vanlig gulblommande ärtväxt.

Utbredning förekommer i hela Sverige, den är vanlig utom i de nordligaste landskapen där den förekommer mycket sparsamt. Den växer på ängar och hedmarker och förekommer både på torr och fuktig mark.

Första fynduppgiften publicerades på 1600-talet.

Artnamnet corniculatus kommer av latinets cornu (horn). Namnet käringtand hat också använts på den art vi kallar gökört.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Blindbroms 6 augusti

Hittade denna individ död i fönstret till ”snickarboa” förstod först inte vad det var för typ av ”fluga” den hade ett så fint mönster på vingarna. Efter fotografering så började jag söka i insektshandböckerna och kom fram till att detta var ett exemplar av blindbroms.

Den är som vanligast i juni och påträffas allmänt i samband med öppna vatten i skogar, ängsmarker och betesmarker, mest på öppet belägna ställen och under soliga dagar.

Blindbromsen ”anfaller” däggdjur som hästar och andra kreatur, men även människan får kännas vid deras bett. Bettet kan kännas smärtsamt och det är honorna som behöver blod för sin äggläggning.

Namnet blindbroms härleds av att när den en gång slagit sig ner för att suga blod, reagerar den inte med att fly när man slår efter den, som om den vore blind.

Normalt så har blindbromsen vackert skimrande gröna ögon, vilket inte framkommer på detta exemplar som troligtvis varit dött i flera dagar. Blindbromsen är vanlig i hela Sverige.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©

Hushumla 3 augusti

Som jag tidigare sagt så tycker jag att det är svårt att artbestämma humlor, det finns ett stort antal ( 40 arter har påträffats i Sverige) och många är väldigt lika varandra.

Här står valet mellan hushumla och tajgahumla. Hushumlan är knuten till människans bebyggelse, Tajgahumlan är en norrlandsspecialitet men kan vara ganska lik hushumlan.

Efter en del studerande så tror jag ganska säkert att detta är en hushumla (bombus hypnorum Linné 1758) enligt rangordningen en insekt i överfamiljen bin. Den kallas även för trädhumla.

Hushumlans bon anläggs gärna i närheten av bebyggelse, som i husväggar, i isolering på vindar eller i fågelholkar. Är en vanlig gäst i humleholkar, bygger även sitt bo ute i naturen som i ihåliga träd (därav det alternativa namnet trädhumla). Antalet individer i boet är relativt högt 150 eller fler är vanligt.

I Sverige uppträder de första arbetarna i slutet på april, följda av hanarna i slutet av juni.

© © Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt  © ©